+46(0)708 55 68 04 info@eurosupportab.com

Euro Support AB
Sisjövägen 313
SE - 43638 Askim

Tolkning & Översättning
Svenska - Franska

Auktoriserad

”Auktoriserad översättare” – eller ”Auktoriserad translator” som det också kallas – samt ”Auktoriserad tolk” är skyddade yrkestitlar som meddelas av Kammarkollegiet efter att översättaren/tolken har visat sig hålla den kunskapsnivå som krävs för att informationen i skriftliga dokument (översättare) och samtal (tolk) mellan exempelvis sökande och myndighet, student och lärosäte, läkare och patient, polis och brottsoffer eller advokat och klient överförs korrekt.

Kammarkollegiets uppdrag är att tillgodose samhällets behov av kompetenta tolkar och översättare. Det görs genom att tilldela auktorisationstitel om översättaren/tolken har klarat provet.

Endast fysiska personer kan inneha translators- och tolkauktorisation.

En auktorisation gäller i fem år och måste sedan förnyas efter att Kammarkollegiet har kontrollerat översättarens/tolkens verksamhet.

Endast en auktoriserad translator(översättare) kan sätta sin stämpel på en översättning för att bestyrka dess riktighet.

Jag är Auktoriserad translator från svenska till franska.

Jag är också Auktoriserad tolk mellan svenska och franska.

Läs mer om vad Auktorisation betyder på Kammarkollegiets hemsida