+46(0)708 55 68 04 info@eurosupportab.com

Euro Support AB
Sisjövägen 313
SE - 43638 Askim

Tolkning & Översättning
Svenska - Franska

Priser

Översättning

Priset på en översättning beror på den mängd arbete som krävs, vilken i sin tur beror på dels hur lång översättningen är, dels vilken typ av text skall översättas.

Förutom för vissa standarddokument som har ett listpris (se nedan) betalas därför mina översättningar utifrån ett ordpris. Ordpriset varierar beroende på texttypen, d.v.s. svårighetsgraden. Ta kontakt med mig om du vill veta vilket ordpris gäller för det du vill översätta.

Orden räknas i källspråket (d.v.s. svenska när det gäller auktoriserade översättningar men även engelska om det gäller icke auktoriserade översättningar) om jag får materialet i form av ett program som tillåter automatisk ordräkning (Word, Excel, Power-Point…). Det går i det här fallet att fastställa ett slutpris innan översättningen görs.

Om jag får materialet i pappersform, PDF eller någon annan format som inte tillåter automatisk ordräkning, räknas istället orden, i efterhand, i målspråket (d.v.s. franska). Här går det alltså inte att fastställa ett slutpris innan översättningen görs om du inte har begärt en offert och fått ett fast pris (förutom för standarddokumenten nedan).

Bestyrkning av en auktoriserad översättning upp till 5 sidor tillkommer alltid och kostar 100 kr inkl. moms, stämpel och inrikesporto för 1a klassbrev. Ytterliggare sidor kostar 10 kr inkl. moms per sida. Portot för utlandsbrev och rekommenderat brev faktureras till självkostnadspris.

Personbevis, äktenskapscertifikat (hindersprövning), dödsfallsintyg upp till 5 sidor kostar 700 kr inkl. moms (ytterligare sidor kostar 100 kr inkl. moms per sida). Priset för bestyrkning tillkommer. En auktoriserad översättning av ett personbevis på t.ex. 3 sidor kostar således 800 kr inkl. moms, stämpel och inrikesporto.

Oavsett hur få ord skall översättas, tar det tid att svara på en förfrågan, omvandla format, göra översättningen, bearbeta layouten, korrekturläsa, fakturera … Därför tillämpar jag alltid ett minimipris på 400 kr inkl. moms Priset för bestyrkning tillkommer. En auktoriserad översättning kostar därför minst 500 kr inkl. moms, stämpel och inrikesporto.

En auktoriserad översättning levereras alltid per post, en icke auktoriserad via mejl.

Varje extra-exemplar av en auktoriserad översättning, oavsett om det levereras per post i pappersform eller via mejl som PDF-fil, kostar 50 kr inkl. moms om det beställs samtidigt som översättningen, 100 kr inkl. moms om det handlar om en efterbeställning. 

 

Tolkning

Ta kontakt med mig för att be om en offert.