+46(0)708 55 68 04 info@eurosupportab.com

Euro Support AB
Sisjövägen 313
SE - 43638 Askim

Tolkning & Översättning
Svenska - Franska

Tolkning

Jag är auktoriserad tolk mellan svenska och franska sedan 2013.

Sedan 2011 arbetar jag endast med tolkning (och översättning) i mitt eget företag, Euro Support AB.

Mina kunder är företag, myndigheter, domstolar och tolkförmedlingar i hela Sverige men framför allt i Västra Götaland och Halland.

Jag erbjuder

  • konsekutivtolkning mellan svenska och franska (obs! ej engelska)
  • simultantolkning mellan svenska och franska (obs! ej engelska)

Vad är konsekutivtolkning?

Tolkningen sker efter det att talaren talat.

Tolken sitter tillsammans med mötesdeltagarna, lyssnar till talaren och återger därefter talet på ett annat språk, oftast med hjälp av stödanteckningar.

Konsekutivtolkning används för vissa former av möten (t.ex. möten på tu man hand eller i små grupper, arbetsluncher och för tjänstebesök, kundbesök och liknande).

Konsekutivtolkning kan erbjudas på plats eller per telefon.

Vad är simultantolkning?

Tolken arbetar i en ljudisolerad kabin tillsammans med en annan tolk. I mötesrummet talar talaren i en mikrofon, tolken lyssnar till talet i hörlurar och återger talet i en mikron nästan samtidigt. Mötesdeltagarna lyssnar i hörlurar och väljer en kanal för att kunna lyssna på det språk de föredrar.

Simultantolkning kräver alltså en annan tolk (som jag kan skaffa) men också en adekvat utrustning och en tekniker som kunden/konferensanläggningen/hotellet… skall tillhandahålla.

Oavsett om det handlar om konsekutiv- eller simultantolkning, om tolkning på plats eller per telefon, får du gärna ringa (se numret längst upp) eller gå till kontaktsidan för att berätta om det du behöver hjälp med.