+46(0)708 55 68 04 info@eurosupportab.com

Euro Support AB
Sisjövägen 313
SE - 43638 Askim

Tolkning & Översättning
Svenska - Franska

En auktoriserad översättning är en översättning som måste bestyrkas av en auktoriserad translator för att motparten (en utländsk myndighet, en skola, en arbetsgivare…) kräver det. I och med att jag bestyrker översättningen, d.v.s. att jag sätter både en officiell stämpel som jag har fått av Kammarkollegiet och min underskrift på översättningen, intygar jag att innehållet i översättningen motsvarar innehållet i originalet. Min översättning har sedan samma juridisk värde som originalet.

Behovet av auktoriserade översättningar kan variera

  • Privatpersoner kan behöva lämna in en auktoriserad översättning av personbevis, slutbetyg, diplom, arbetsintyg, dödsfallsintyg, testamente, bouppteckning, dom om äktenskapsskillnad, adoptionshandlingar, yrkeslegitimation, hindersprövning…
  • Företag som etablerar sig utomlands ombeds att skicka en auktoriserad översättning av registerutdrag, bolagsordning, årsredovisning…
  • Myndigheter måste ha en auktoriserad översättning för att begära rättshjälp, skicka en förfrågan om överflyttning eller svara på en skrivelse från sina utländska motsvarigheter…

Viktigt! För att jag skall kunna bestyrka din handling d.v.s. stämpla och intyga att innehållet i översättningen motsvarar innehållet i originalet, måste originalet vara på svenska.

Vissa myndigheter vill ibland vara behjälpliga och, till exempel, kan Skatteverket på eget initiativ välja att skicka ett personbevis på engelska när man berättar för dem att det skall användas utomlands. Det är snällt tänkt men det blir inte bra. Du kommer ändå att behöva en auktoriserad översättning av personbeviset och du kommer inte, i Sverige, att hitta en översättare som är auktoriserad från engelska till franska. Kammarkollegiet får endast meddela auktorisation i en språkkombination som inbegriper svenska (svenska-franska, franska-svenska, arabiska-svenska, svenska-spanska men inte engelska-franska). Du måste i så fall leta efter en sådan i Frankrike, England, Belgien, Irland… eller be Skatteverket om ett nytt personbevis på svenska.

Praktiska detaljer

Jag kan göra själva översättningen från t.ex. en Word-fil, en PDF-fil eller en scannad bild som du skickar via mejl (se adressen längst upp) eller från en pappersversion som du skickar per post.

Men om den auktoriserade översättningen skall häftas ihop med originalhandlingen (eller med den vidimerade kopian) och förses med ett sigill-klistermärke från Kammarkollegiet, måste du i så fall skicka originalet eller kopian till min postadress (se längst upp). Denna procedur tar förstås lite tid i och med postgången men den skall väljas om motparten kräver det (det kan bero på vilket land, vilket ärende eller vilken myndighet det handlar om) eller om en Notarius Publicus skall även sätta en så kallad apostille på det hela eller … om du vill vara på den säkra sidan.

Tystnadsplikt

I egenskap av auktoriserad translator har jag tystnadsplikt, vilket betyder att varken ditt namn, dina handlingar eller din förfrågan riskerar att föras vidare till någon. Du har direkt kontakt med mig. Du kan känna dig trygg.

Ta kontakt

Oavsett vem du är och vad det handlar om, får du gärna ringa (se numret längst upp) eller gå till kontaktsidan för att berätta om det du behöver hjälp med. Vill du ha en offert, var vänlig och bifoga den handling du vill ha översatt.