+46(0)708 55 68 04 info@eurosupportab.com

Euro Support AB
Sisjövägen 313
SE - 43638 Askim

Tolkning & Översättning
Svenska - Franska

Alla översättningar behöver inte vara auktoriserade. Allt som översätts behöver inte således inte bestyrkas d.v.s. stämplas av en auktoriserad translator som intygar att innehållet i översättningen motsvarar innehållet i originalet. Till exempel behöver man normalt inte skicka en auktoriserad översättning för den andra uppfölningsrapporten efter en adoption. Fråga alltid motparten (skolan, myndigheten, banken, advokatbyrån) om du behöver en auktoriserad översättning eller ej.

Det kan dock kännas tryggt att anlita en översättare vars kompetens har styrkts av branschens tillsynsmyndighet. Mina översättningar håller förstås samma höga kvalité oavsett om de är bestyrkta eller ej.

Du har direkt kontakt med mig som utför jobbet. Vi kan hålla en öppen och direkt kommunikation under arbetets gång så att resultatet blir så bra som det någonsin kan bli och, om skulle det uppstå ett behov att göra efterändringar, blir det också både snabbare och enklare att göra.

Praktiska detaljer

Jag kan göra min översättning från t.ex. en Word-fil, en PDF-fil eller en scannad bild som du skickar via mejl (se adressen längst upp) eller från en pappersversion som du skickar per post.

Det blir både snabbare och enklare om du skickar det som skall översättas per mejl.

Tystnadsplikt

I egenskap av auktoriserad translator har jag tystnadsplikt, vilket betyder att varken ditt namn, dina handlingar eller din förfrågan riskerar att föras vidare till någon. Du har direkt kontakt med mig. Du kan känna dig trygg.

Ta kontakt

Oavsett vem du är och vad det handlar om, får du gärna ringa (se numret längst upp) eller gå till kontaktsidan för att berätta om det du behöver hjälp med. Vill du få en offert är det bra om du bifogar den handling du vill få översatt.